BIP
data ostatniej aktualizacji serwisu: 2024-06-26, godzina 12:38
Instrukcja obsługi strony
Czym jest BIP?
 
Zagadnienie dostępu do informacji publicznej jest poruszone w ustawie zasadniczej uchwalonej w 1997 roku. W rozdziale II „WOLNOŚCI, PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁOWIEKA I OBYWATELA” wskazano, że „Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. (...) Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów (...)”. Już z powyższego wynika, iż w dobie występujących powszechnie dokumentów w postaci elektronicznej każdy ma prawo dostępu do nich za pomocą środków elektronicznych.

W 2001 roku - na podstawie artykułu 61 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej - została ogłoszona Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Ustawa ta określając zakres przedmiotowy i podmiotowy dostępu do informacji publicznej wskazała także trzy tryby dostępu do takich informacji.

Biuletyn Informacji Publicznej to system stron internetowych służący powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej. Dostęp do informacji zawartych w biuletynie jest możliwy poprzez:

stronę główną biuletynu znajdującą się pod adresem www.bip.gov.pl, zawierającą podstawowe informacje o podmiotach (nazwa, dane teleadresowe, informacje o redaktorze strony) wraz z odsyłaczami do stron podmiotowych,

strony podmiotowe (jak ta, którą właśnie Państwo oglądają) -przygotowane przez podmioty ustawowo zobowiązane do ich prowadzenia, z informacjami o prowadzonej przez siebie działalności. Adresy tych stron można znaleźć także na stronie głównej BIP.
Źródło: BIP
 
Instrukcja obsługi strony podmiotowej KIDP
dla osób korzystających z Biuletynu Informacji Publicznej

Instrukcja dla osób korzystających z Biuletynu Informacji Publicznej

Ekran, na którym prezentowane są treści zawarte w Biuletynie został podzielony na następujące obszary:
 
1. Nagłówek ekranu zawierający logo BIP, kalendarz, datę ostatniej aktualizacji serwisu oraz narzędzie do wyszukiwania.
2. Pionowe menu umieszczone z lewej strony ekranu.
3. Główne okno ekranu umieszczone z prawej strony menu. Na stronie startowej głównego okna ekranu znajduje się okno "Napisz do nas", przeznaczone do wysyłania wiadomości do administratora Biuletynu. Korzystając z głównego okna ekranu na stronie starowej można również pobrać pliki oraz zapoznanć się z informacjami polecanymi przez administratora serwisu.
4. Stopkę zawierającą informacje o dacie publikacji, osobie udostępniającej informacje na stronie, dacie ostatniej modyfikacji oraz osobie modyfikującej.
5. Poziome menu umieszczone w dolnej części ekranu, w którym znadują się opcje: Na górę, Drukuj, Mapa serwisu oraz adresy serwisu internetowego KIDP oraz strony głównej BIP.
 
W celu łatwego odszukania potrzebnych informacji, po lewej stronie ekranu umieszczone zostało menu podzielone na grupy tematyczne. Wybranie dowolnej pozycji tego menu następuje poprzez jednokrotnie kliknięcie lewym klawiszem myszki. Wybrana pozycja menu pojawia się w głównym oknie, z prawej strony ekranu.
 
Dodatkowo Biuletyn został wyposażony w moduł przeszukiwania, ułatwiający odnalezienie dowolnego słowa lub frazy w opublikowanych tekstach. W celu dotarcia do dokumentów zawierających szukane słowo, należy wpisać je w niebieskie pole umieszczone na granatowym tle w górnej części ekranu, a następnie kliknąć myszką na znajdujący się po prawej stronie tego pola przycisk z napisem "Wyszukaj".
Rezultaty wyszukiwania są prezentowane w głównym oknie, po prawej stronie ekranu, w postaci listy tytułów dokumentów zawierających poszukiwane słowo lub frazę. w górnej części ekranu znajdują się kategorie w ramach któych można wyszukiwać określone frazy. Przeglądanie treści wyszukanych dokumentów jest możliwe po kliknięciu na tytuł wybranego dokumentu.
 
Każdy publikowany w Biuletynie tekst jest automatycznie uzupełniany dodatkowymi informacjami określającymi:
 
1. Datę publikacji
2. Autora tekstu
2. Datę ostatniej modyfikacji
4. Autora modyfikacji
Te dodatkowe informacje są wyświetlane w górnej części głównego okna ekran, przed właściwym tekstem publikowanego dokumentu.
 
Treść prezentowana na ekranie może zostać wydrukowana na drukarce podłączonej do komputera, na którym przeglądany jest BIP. W celu sporządzenia wydruku wystarczy kliknąć na słowo "Drukuj" umieszczone pod prezentowanym tekstem, w dolnym menu poziomym głównego okna. Po kliknięciu na ikonę drukarki, na ekranie zostanie wyświetlone nowe okno, zawierające tekst przygotowany do druku. W stopce drukowanego tekstu automatycznie zostanie umieszczona data sporządzenia wydruku.
Informacja o publikacji dokumentu
Data publikacji: 2010-10-15
Osoba udostępniająca na stronie: ()
Data ostatniej modyfikacji: 2010-10-29
Osoba modyfikująca: ()