BIP
data ostatniej aktualizacji serwisu: 2024-06-26, godzina 12:38
Biuro KIDP
Izba wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Izby.
Zadania i organizację, zasady funkcjonowania Biura Izby oraz zasady wynagradzania pracowników określa regulamin organizacyjny Biura Izby, uchwalony przez Radę.
(§ 42 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych - treść ujednolicona uchwałą KRDP z dnia 14 lutego 2022 r.)

Do zadań Biura KIDP należy przede wszystkim zapewnienie zaplecza organizacyjnego dla prawidłowego funkcjonowania wszystkich organów Izby, przygotowanie w niezbędnym zakresie projektów materiałów merytorycznych, udostępnianie wszelkich środków materialnych i technicznych, będących w dyspozycji Izby dla organów Izby. Biuro KIDP realizuje także wszelkie inne zadania zlecone uchwałami Rady.

W oparciu o te ogólne założenia, o ustawową oraz stworzoną na mocy uchwał Krajowej Rady organizację wewnętrzną Krajowej Izby, jak również w oparciu o zakres zadań realizowanych przez poszczególne organy Izby i ich jednostki wewnętrzne - opracowana została struktura Biura KIDP.

Regulamin organizacyjny Biura KIDP

Informacja o publikacji dokumentu
Data publikacji: 2010-10-27
Osoba udostępniająca na stronie: ()
Data ostatniej modyfikacji: 2022-02-17
Osoba modyfikująca: Justyna Seweryn (jseweryn)