BIP
data ostatniej aktualizacji serwisu: 2020-10-20, godzina 16:14
O samorządzie
Strona główna   >   O samorządzie
Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Krajowa Izba Doradców Podatkowych jest samorządem zawodowym działającym na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 377).
W wykonywaniu swoich zadań samorząd doradców podatkowych jest niezależny i podlega tylko ustawom.
Krajowa Izba Doradców Podatkowych jest samorządem zawodowym, reprezentującym osoby wykonujące zawód zaufania publicznego w rozumieniu art. 17 Konstytucji RP.
Przynależność doradców podatkowych do Izby jest obowiązkowa i powstaje z chwilą wpisu na listę, a tytuł "doradca podatkowy" podlega ochronie prawnej.
Krajowa Izba Doradców Podatkowych ma osobowość prawną. Izba może prowadzić działalność wydawniczą, oświatową i szkoleniową. Dochody Izby mogą być przeznaczone wyłącznie na cele statutowe.
Organami Krajowej Izby Doradców Podatkowych są:
 
Uchwałą Pierwszego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych zostało utworzonych 16 Regionalnych Oddziałów Krajowej Izby Doradców Podatkowych o zasięgu terytorialnym pokrywającym się z obszarem województwa właściwego dla każdego z powołanych oddziałów.
W Regionalnych Oddziałach KIDP funkcjonują oddziały zamiejscowe Sądu Dyscyplinarnego.
 
Siedziba Krajowej Izby Doradców Podatkowych:
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku nr 3/310
02-362 Warszawa
tel. 22 578 50 00
fax 22 578 50 09
 
 
NIP: 526-26-10-268
REGON: 017495050
Informacja o publikacji dokumentu
Data publikacji: 2010-05-27
Osoba udostępniająca na stronie: Anna Myszkowska (annia)
Data ostatniej modyfikacji: 2018-06-21
Osoba modyfikująca: Justyna Seweryn (jseweryn)